Journalistieke verhalen op basis van data-onderzoek. Hieronder een overzicht van onze artikelen.

Dieren- en planten in Natura 2000

Dataset

Deze dataset bevat dieren- en plantensoorten die beschermd worden onder de habitat- en vogelrichtlijnen in de Natura2000 gebieden.

Het bestand bestaat uit de volgende kolommen:

 • Nederlandse naam
 • Wetenschappelijke naam
 • Hoofdgroep: type organisme (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren)
 • Stikstof gevoelig
 • Zeldzaamheid:
  • algemeen: actuele verspreiding minimaal 25% van de atlasblokken;of minimaal 25.000 voortplantende individuen
  • vrij zeldzaam: actuele verspreiding 5 tot bijna 25% van de atlasblokken;of 2.500-24.999 voortplantende individuen
  • zeldzaam: actuele verspreiding 1 tot bijna 5% van de atlasblokken;of 250-2.499 voortplantende individuen
  • zeer zeldzaam: actuele verspreiding bijna 0 tot bijna 1% van de atlasblokken;of 1-249 voortplantende individuen
  • afwezig: actuele verspreiding 0% van de atlasblokken;of 0 voortplantende individuen
 • Trend:
  • niet afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 minder dan 25%
  • matig afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 25 tot bijna 50%
  • sterk afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 50 tot bijna 75%
  • zeer sterk afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 75 tot bijna 100%
  • maximaal afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 100%
 • Status
 • Rode Lijst status (vogels)

Artikelen bij dit onderwerp

Wij zijn Pointer

Wij zijn datajournalisten. Uit informatie en data putten we verhalen die met het blote oog niet te zien zijn. Pointer is het journalistieke platform dat in de chaos van alle informatie orde schept. De puntjes met elkaar verbindt en verbanden blootlegt. Laat zien hoe je onderzoek doet en hoe je informatie vindt. Vertelt wat je nog niet weet.

header onderzoek

Elke week de beste verhalen in je mailbox