Harde cijfers, goed verhaal

Dieren- en planten in Natura 2000

Deze dataset bevat dieren- en plantensoorten die beschermd worden onder de habitat- en vogelrichtlijnen in de Natura2000 gebieden.

Het bestand bestaat uit de volgende kolommen:

 • Nederlandse naam
 • Wetenschappelijke naam
 • Hoofdgroep: type organisme (bijvoorbeeld vogels, zoogdieren)
 • Stikstof gevoelig
 • Zeldzaamheid:
  • algemeen: actuele verspreiding minimaal 25% van de atlasblokken;of minimaal 25.000 voortplantende individuen
  • vrij zeldzaam: actuele verspreiding 5 tot bijna 25% van de atlasblokken;of 2.500-24.999 voortplantende individuen
  • zeldzaam: actuele verspreiding 1 tot bijna 5% van de atlasblokken;of 250-2.499 voortplantende individuen
  • zeer zeldzaam: actuele verspreiding bijna 0 tot bijna 1% van de atlasblokken;of 1-249 voortplantende individuen
  • afwezig: actuele verspreiding 0% van de atlasblokken;of 0 voortplantende individuen
 • Trend:
  • niet afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 minder dan 25%
  • matig afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 25 tot bijna 50%
  • sterk afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 50 tot bijna 75%
  • zeer sterk afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 75 tot bijna 100%
  • maximaal afgenomen: afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 100%
 • Status
 • Rode Lijst status (vogels)

Artikelen bij dit onderwerp

Elke week de beste verhalen in je mailbox