20 september 2020 Bron: NSG (berekeningen Lex Groenewold, GGD) en Rijkswaterstaat

Geluidshinder van wegverkeer per agglomeratie (meetpunt 2017)

Deze spreadsheet bevat de gegevens die horen bij het artikel over geluidshinder in Nederlandse agglomeraties

Er zijn drie tabbladen: gemeentes, agglomeraties en agglomeratie_data. De twee zijn alle gemeentes in Nederland, en bij welke geluidsagglomeratie ze horen zoals beschreven door het Rijkswaterstaat, met tevens de naam van de agglomeratie (zoals 'Amsterdam / Haarlem'). Het laatste tabblad bevat de daadwerkelijke data over de geluidshinder. Voor uitleg over de begrippen als Lden, Lnight en DALY kun je het beste de verantwoording lezen uit het oorspronkelijke artikel. Voor deze data is gebruik gemaakt van de minimale geluidshinder waar bewoners aan worden blootgesteld.

Bron: NSG (berekeningen Lex Groenewold, GGD) en Rijkswaterstaat
Bestandstype: xlsx
Grootte: 29KB
Download dataset