Nieuw

schade door gaswinning
| Artikel

Ook jongeren in het aardbevingsgebied hebben het vertrouwen verloren: ‘Het boeit ze totaal niet of ons huis instort’

“Alsof er een trein onder je huis doorrijdt,” roepen de leerlingen, als er gevraagd wordt hoe het voelt als de grond trilt door een aardbeving.

Rijnhove
| Artikel

Hoe een kindvriendelijk alternatief voor de gesloten jeugdzorg ter ziele ging

Opeens wordt alles teruggedraaid. Het gevolg: een stroom van incidenten en het vaste personeel neemt massaal ontslag.

De DSM-5

Hoe een Amerikaans handboek voor de psychiatrie uitgroeide tot een molensteen

In de DSM-5 staan zo'n 300 stoornissen en labels. De rol van het boek is de afgelopen tientallen jaren uit haar voegen gebarsten.

Serena
| Artikel

Hoe Serena de gesloten jeugdzorg niet uitkwam

Hoe kan het dat een meisje met suïcidale gedachten en een eetstoornis niet de juiste hulp kreeg?

De DSM-5

Psychologen en psychiaters willen af van DSM-5 als kassabonnetje voor de verzekering

’De DSM-5 werkt stigmatiserend', zeggen psychologen en psychiaters in een rondgang. Het handboek voor psychiatrie zorgt voor ‘hokjesdenken’ en ‘labels’ plakken.

Verzakte huizen in Twente

Nationale Ombudsman onderzoekt 'Kanaaldrama'

400 Twentse woningen kregen schade na werkzaamheden door de provincie

Vervoersarmoede
| Artikel

Minder bussen, minder kansen

Contraexpertise energielabels
| Artikel

Wat kun je doen als je twijfelt aan het energielabel op je huurwoning?

Wat kun je doen als je vermoedt dat het label dat op jouw huurwoning zit niet klopt en je dus te veel huur betaalt?

Gnephoekpolder
| Artikel

Bouwplannen in laaggelegen polder Groene Hart: ‘Bouwen we wel de juiste woningen op de juiste plek?’ 

Bewoners van de Gnephoek in Zuid-Holland willen geen woningen in hun polder. De provincie vindt dat ook maar door tussenkomst van minister de Jonge gaan ze er nu waarschijnlij

Wat doe je als je leerlingen geen eten bij zich hebben?
| Artikel

De crackertjes van meester Derk

Wat doe je als je leerlingen geen eten mee hebben?