Gemeente Haarlem gaat onderzoek doen naar onteigend Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog

Het college van B&W van Gemeente Haarlem maakte woensdag 3 maart bekend dat de gemeente onderzoek gaat doen naar wat er is gebeurd met Joods vastgoed in Haarlem tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is ons onderzoek naar de Verkaufsbücher. Daarin staat gedetailleerd beschreven hoe in heel Nederland meer dan 7.000 Joodse panden en stukken grond in de handen van meestal louche ondernemers en vastgoedhandelaren zijn beland.

In Haarlem gaat het om 210 panden. In het onderzoek wordt gekeken naar de rol van de gemeente bij het aankopen van Joods vastgoed, naheffingen voor erfpacht en/of straatbelasting van Joods vastgoed en of er sprake is geweest van rechtsherstel over deze gemeentelijke aankopen. De gemeente heeft onderzoeksbureau Blauw Historisch Onderzoek opdracht gegeven het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek zal starten vanaf mei 2021 en ongeveer vier maanden in beslag nemen. Soortgelijk onderzoek is of wordt ook in diverse andere gemeenten uitgevoerd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland veel vastgoed van gedeporteerde Joden onteigend en doorverkocht. Ook kwam het vaak voor dat na de oorlog Joodse eigenaren belasting moesten betalen over de periode dat ze ondergedoken of in een concentratiekamp zaten. In 2020 deden we uitgebreid onderzoek naar de onteigening van Joodse panden en de aangrijpende oorlogsverhalen die daarbij horen. Lees hier meer over ons onderzoek naar de vastgoedboeken van de Duitse bezetter.