Hoogheemraadschap sluit met PFAS-vervuilde sloot Den Haag af na uitzending Pointer

In een sloot bij een Haagse woonwijk is de hoogste PFAS-overschrijding in Nederland gevonden, bleek uit een analyse van Pointer. Bewoners wisten van niks en reageren geschokt op onze radio-uitzending. Het hoogheemraadschap heeft de sloot inmiddels afgesloten. 

Ontdekking PFOS-vervuiling in 2021

In 2021 is bij een meting in deze sloot op het bedrijventerrein Forepark naast de waterijke woonwijk Leidschenveen een gehalte van 180 nanogram PFOS per liter geconstateerd. Dat is ruim 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. PFOS is een PFAS-soort, een groep giftige stoffen die onder meer het immuunsysteem aantast en kanker kan veroorzaken. De meting is in 2021 verricht door het Hoogheemraadschap Delfland, maar die hing de uitzonderlijke uitslag niet aan de grote klok.

Bewoners in de aan de vieze sloot grenzende wijk wisten dan ook van niets en reageren geschokt, meldt Den Haag FM. Je denkt toch: hebben we hier iets aan overgehouden?, zeggen ongeruste bewoners tegen de Volkskrant.

Nieuwe metingen

Naar aanleiding van onze uitzending deed het hoogheemraadschap nieuwe metingen in de sloot. Daaruit blijkt dat er minder PFOS in het water zit dan eerde gemeten, wel zijn er nog meer schadelijke PFAS-stoffen aangetroffen. Om verdere verspreiding van het vervuilde water te voorkomen, besloot het hoogheemraadschap de sloot voorlopig af te sluiten.

Hoewel er ook metingen verricht werden in de aangrenzende woonwijk, is er vooralsnog geen reden om daar sloten af te sluiten, aldus het hoogheemraadschap. Dit baart buurtbewoners zorgen, omdat de sloten onderling met elkaar zijn verbonden.

Politieke vragen en oproep tot duidelijkheid

Na de uitzending heeft een aantal politieke partijen in Zuid-Holland de provincie vragen gesteld over de vervuiling van bodem en water. SP, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SGP, BBB, Volt, PVV, PvdD en VVD willen onder meer weten of de provincie en betrokken gemeenten worden geïnformeerd over het "type verontrustende metingen", zoals is gedaan in Leidschenveen. Ook willen ze dat het provinciebestuur omwonenden direct op de hoogte brengt als uit metingen blijkt dat er te hoge concentraties PFAS voorkomen.