Deze dataset is door Pointer gemaakt door verschillende officiële datasets van DUO, Onderwijsinspectie en CBS te koppelen. De paarse knop leidt je naar een Google spreadsheet met drie tabbladen.

Wij hebben in onze producties alleen de scholen meegenomen die de laatste twee jaar gemiddeld tien of meer dan tien groep 8-leerlingen de eindtoets hebben laten maken. In deze lijst staan echter ook de kleinere scholen.

Correctie:

Bij sommige scholen blijken de referentieniveau data (brondata) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet te kloppen. Bij deze scholen staan in tenminste één jaar alleen maar nullen geregistreerd. Die cijfers hebben we eruit gehaald, zie opmerking kolom.

Readme:

Hierin staan alle urls naar de gebruikte officiële datasets van DUO, Inspectie en CBS en een aantal opmerkingen.

pointer_berekeningen:

 • brin: Basisregister Instellingen, code voor basisschool.
 • vestiging: sommige scholen hebben dezelfde brin maar meer vestigingen. Brin en vestiging samen is een unieke code voor een basisschool vestiging.
 • vestigingnaam: naam van de school
 • provincie
 • gemeentenaam
 • gemeentecode
 • wijknaam
 • postcode: 6 cijferige post code (4 cijfers, 2 letters)
 • totaal_leerlingen_2019: totaal aantal leerlingen van de vestiging in 2019
 • schoolweging: Een indicator die iets zegt over de complexiteit van de leerlingpopulatie. Berekend door het CBS en vrijgegeven door de onderwijsinspectie.
 • schoolweging_bewerkt: bewerking door Pointer. Scholen met een schoolweging van lager dan 20 krijgen de minimumeisen voor scholen met een schoolweging van 20. Scholen met een schoolweging van 40 of meer krijgen een schoolweging van 39.
 • behaalde_streefniveau_prct: het percentage leerlingen wat de streefniveaus 1S en 2F hebben behaald over de schooljaren '17/'18 en '18/'19. Over het totaal aantal leerlingen die de eintoets hebben gemaakt keer drie. Zie voor verdere uitleg de Readme tab die je leidt naar een PDF met rekenvoorbeelden van de Inspectie.
 • signaleringswaarde_1S_2F: de minimumeisen van de inspectie. Het percentage leerlingen wat de streefniveaus behaald moet hebben. Dit is per schoolweging anders. Hoe hoger de schoolweging hoe lager de minimumeis.
 • aantal_eindtoetsleerlingen: Aantal eindtoetsleerlingen. '17/'18 en '18/'19 bijelkaar opgeteld.

schoolwegingen_inspectie:

 • brin: Basisregister Instellingen, code voor basisschool.
 • jaar: 2016, 2017, 2018
 • vestiging: sommige scholen hebben dezelfde brin maar meer vestigingen. Brin en vestiging samen zijn samen een unieke code voor een basisschool vestiging.
 • vestigingnaam: naam van de school
 • schoolweging_per_jaar: Een indicator die iets zegt over de complexiteit van de leerlingpopulatie. Berekend door het CBS en vrijgegeven door de onderwijsinspectie.
 • toelichting: bij sommige scholen staat: "zie (mits beschikbaar) schoolweging hoofdvestiging". Deze vestigingen en de daarbij behoorende brin instellingen zijn niet meegenomen in de analyse omdat iedere vestiging een andere schoolweging heeft.
 • schoolweging_gemiddelde_drie_jaar
Bron: DUO, Onderwijsinspectie en CBS
Bestandstype: .csv
Grootte: 1.80MB

Google spreadsheet