“Als de overheid zoals in het verleden gemeentelijke herindelingen stimuleerde moet men ook de moed hebben om een gemeentelijke herindeling te ontbinden. Terug naar de menselijke maat en niet veel taken naar gemeente overhevelen.” 

“De ervaring leert ons dat het de gemeente zelf niet lukt. (…) Nu zien we ook dat we met 17 gemeentes ‘moeten’ gaan samenwerken om er nog iets van te maken.” 

“Tegen mijn verwachting in heeft het veel goeds gebracht.”  

“Er heerst in het begin toch een haantjes-cultuur, vertrouwen in elkaar moet opgebouwd worden. Ambtenaren moeten op een juiste nieuwe functie terechtkomen en dat is niet altijd gelukt.” 

Fuseren is een hele klus en het duurt jaren om de voordelen zichtbaar te maken.” 

Behoud van voorzieningen staat ter discussie. Er zullen enkele voorzieningen verdwijnen waarschijnlijk en in ieder geval moeilijker bereikbaar zijn door de grotere afstand.”  

 “Uiteraard zijn er nadelen van de fusie, maar deze schaalvergroting was echt nodig in ons gebied. We staan nu veel sterker in de regio. Bij ieder besluit zijn er nu eenmaal voor- en nadelen.”  

“Groter is niet altijd goedkoper. Afstand tussen burger en gemeente/politiek is groter geworden.”  

“Een grotere gemeente is bestuurlijk belangrijk, niet cultureel. Daar wordt veel te veel aandacht aan besteed. Grotere gemeenten hebben beter bestuur, beleid en budget, maar worden geen culturele eenheid.”  

Reden voor fusie was met name de taakverzwaring, opgelegd door de rijksoverheid. Slagkracht is verbeterd, maar er is structureel te weinig geld meegekomen. 15 procent efficiëntie-korting? Wie verzint zoiets?? DAT is het grote probleem. Gemeentefonds moet aangevuld worden!”  

“Doordat we een grotere gemeente zijn, is het behouden van kwalitatief goede medewerkers beter geworden.” 

”Fuseren zorgt niet voor een betere dienstverlening aan de burger, de democratie staat meer op afstand van de burger.”  

De fusie is prima verlopen en heeft vanaf het begin veel meer voordelen dan nadelen opgeleverd. Dit is ook de uitkomst van een onafhankelijk onderzoek dat door de rekenkamer is uitgevoerd.”  

De gemeentelijke herindeling was ook van belang in verband met de toegenomen verantwoordelijkheden van de gemeente. De slagkracht zou anders te klein kunnen worden.” 

De opdrachten waarvoor een kleine gemeente staat kunnen te groot zijn. Dat was in onze fusie zeker aan de orde. De fusie heeft meer bestuurskracht opgeleverd en die was nodig.”