Deze dataset bevat data over Wob-verzoeken bij Nederlandse ministeries in de periode van 2010 tot 2018, namelijk:

  • aantal Wob-verzoeken per jaar inclusief verschillende diensten die onder het ministerie vallen
  • aantal ontvangen ingebrekstellingen voor niet-tijdig beslissen over een Wob-verzoek
  • aantal keren dat de dwangsom* voor niet-tijdig beslissen uitbetaald is (dit kan ook van voorgaande jaren zijn)
  • opsomming van verbeurde dwangsommen* in dat jaar (dit kan ook van voorgaande jaren zijn)

Deze data zijn afkomstig van ministeries en uit de Jaarrapportage Burgerbrieven die ministeries opzetten. Deze bevat niet altijd dezelfde data en op dezelfde manier uitgesplitste data. Bovendien konden sommige ministeries bepaalde gegevens niet meer vinden. Daarom is de data niet compleet.

*De wet dwangsom werd afgeschaft in 2016

Bron: Jaarverslagen burgerbrieven, anderen

Bestandstype: tabel

Grootte:10kb

Download dataset

Ook interessant