14 januari 2022 Bron: Pointer

Zonnepanelenbeleid gemeenten voor beschermde stadsgezichten

In deze dataset staan de resultaten van een rondvraag langs 102 van de 186 Nederlandse gemeenten die een of meerdere beschermde stads- of dorpsgezichten hebben. De resultaten zijn handmatig gecategoriseerd en gecodeerd. Alle gemeenten waar de velden leeg zijn gebleven hebben niet (tijdig) gereageerd op onze vragen. 

In totaal zijn er in Nederland 473 gebieden aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht, verdeeld onder 186 verschillende gemeenten. Gemeenten die op 22 december 2021 geen beschermde stads- of dorpsgezichten hebben zijn niet opgenomen in de dataset.

De lijst met gemeenten is afkomstig uit een dataset van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.