12 februari 2017

Afghaanse slachtoffers van kindermisbruik in Nederland

In december besteedde Brandpunt speciale aandacht aan het fenomeen ‘bacha bazi’, de praktijk van seksueel misbruik van minderjarige jongens door machtige mannen in Afghanistan. In 2013 schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken al in een ambtsbericht dat kindermisbruik in Afghanistan “endemisch” is. In de versie uit november vorig jaar staat over ‘bacha bazi’: om hoeveel kinderen het gaat is niet bekend, maar het is geen marginaal verschijnsel. Uit onderzoek van ReporterRadio blijkt dat jonge slachtoffers soms ook in Nederland terechtkomen. DeNederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst is bekend met het fenomeen enook de voogdij-organisatie voor minderjarige vreemdelingen, NIDOS, is ervan opde hoogte. Vluchtelingenwerk bevestigt dat asielzoekende minderjarige jongensuit Afghanistan “vaak als reden voor hun vlucht” aangeven dat ze zijn ingezetals “tea boy”, zoals de vorm van misbruik ook wel wordt genoemd. Verschillende asieladvocaten die wij spraken, hebben cliënten gehad diezeggen slachtoffer te zijn geweest. Ondanks de algemene bekendheid over deze vormkindermisbruik, blijken de instanties te worstelen met het fenomeen. In de uitzending spreken we een advocaat die een jonge cliënt uit Afghanistan bijstaat en de stichting IMMO, die soms wat voor slachtoffers kan betekenen door middel van psychiatrisch en medisch onderzoek.

Afghaanse slachtoffers van kindermisbruik in Nederland