15 december 2020

Crisis in het ziekenhuis: tekort aan personeel

De Monitor
25 min 24 s

Ziekenhuizen kampen met een tekort aan verpleegkundigen, met alle gevolgen vandien: operaties worden uitgesteld en de werkdruk neemt toe. Hoe zijn deze tekorten ontstaan? Is opleiden de oplossing?