28 februari 2021

Cyberpesten tijdens thuisonderwijs

Door thuisonderwijs speelt ook pestgedrag zich meer online af. Juist tijdens de coronacrisis werden scholen niet gecontroleerd op hun aanpak van pesten. Een zorgelijke situatie volgens het Bureau Jeugd en Media. In de studio is Klaartje Sch√ľngel van het Bureau Jeugd en media te gast. Een leerkracht uit het basisonderwijs vertelt over haar ervaringen met cyberpesten en de ingewikkelde situatie die sinds de coronacrisis is ontstaan.

Cyberpesten tijdens thuisonderwijs