Pointer laaggeletterdheid
25 min 32 s

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen, waardoor ze niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij. In het Zuid-Limburgse Heerlen, waar relatief veel laaggeletterden wonen, komen we veel losse initiatieven tegen om taalachterstanden aan te pakken: van projecten op de peuterspeelzaal tot extra leeslessen in het onderwijs en taalcursussen voor volwassenen. Toch lijkt een meer structurele oplossing voor dit probleem uit te blijven. Wat is er nodig om te zorgen dat volgende generaties zonder taalachterstanden opgroeien?

Makers