Vanuit dit bestand zijn alle verhalen rond het project Vastgoedboeken van de Duitse bezetter ontstaan. Een spreadsheet met ruim 7100 rijen. Met in elke rij een transactie van een woning die tijdens de Tweede Wereldoorlog veelal van Joodse mensen is onteigend en doorverkocht. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. Een historisch document dat oorspronkelijk bestaat uit 18 boeken, het eerste boek (laufnummer 1-449) is verloren gegaan. 

Dit unieke historische materiaal is gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt door het Nationaal Archief. In elke rij huist een potentieel verhaal over een schrijnende familiegeschiedenis, landverraders of louche notarissen.

Wil je weten wat de Verkaufsbücher precies zijn? Lees en kijk dan: Verkaufsbücher: administratief boekwerk als startpunt voor aangrijpende oorlogsverhalen. Hier staan van Joden onteigende panden bij jou in de buurt. Wekelijks publiceren we nieuwe verhalen over de onteigening van Joods vastgoed.

Het oorspronkelijk databestand is overgenomen van het Nationaal Archief. De originele boeken kunnen geraadpleegd worden in de studiezaal van het Nationaal Archief.

Beschrijving kolommen

We beschrijven de kolommen naar positie van de kolomletters. Een samenvatting van de gegevens vind je in het tabblad Cijfers Per Gemeente.

Algemeen

 • A: Toegang: 2.09.16 (Inventaris van het dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967)
 • B: Inv.nr. (Invoernummer)
 • C: Laufnummer: In de originelen staat deze achteraan, maar dit is het volgnummer.
 • D: Beheernummer: ‘Verwaltungsnummer’

Gegevens te verkopen panden

 • E: Plaats
 • F: Gemeente 2020, is door de redactie van Pointer aan het bestand toegevoegd.
 • G: Object, wanneer anders dan een gebouw.
 • H t/m O: Adres(sen)
 • P t/m T: Na(a)m(en) eigenaar(s)
 • U t/m Z: Adres(sen) eigenaar(s) en Woonplaats(en) eigenaar(s)

Gegevens koper(s) pand(en)

 • AA t/m AI: Na(a)m(en) koper(s)
 • AJ t/m AK: Bedrijf/bedrijven koper(s)
 • AL t/m AQ: Adres(sen) koper(s) en Woonplaats(en) koper(s)
 • AR: Land van afkomst koper(s)

Koopdata

 • AS: Voorlopige koopdatum
 • AT en AU: Definitieve koopdatum(s)

Beheerder(s)

 • AV: Beheerder(s)

Notaris

 • AW t/m AX Notaris(sen)

Financiële gegevens

 • AY: Verkoopprijs
 • AZ: Aanbetaling
 • BA: Verkoopkosten
 • BB: Omzetbelasting
 • BC: Nettobedrag
 • BD: Overschrijving op
 • BE: Overschrijving aan
 • BF: Datum invoer in administratie
 • BG: Datum verwijdering uit administratie
 • BH: Datum aan eigenaar meegedeeld

Originele kolomnamen

Buiten deze kolommen is nog meer informatie te vinden. Soms staan er extra gegevens bijgeschreven. Deze zijn niet meegenomen.

In de originele Verkaufsbücher staan de gegevens in 17 kolommen. Voor de data-entry zijn deze verder opgesplitst. Hieronder volgt een overzicht van de originele kolommen met daarbij vermeld in welke kolommen in het csv-bestand de informatie is opgenomen:

 • 1. Verwaltungsnummer
 • 2. Grundstück – Jude – Käufer
 • 3. Nationalitatät
 • 4. Vorvertrag am
 • 5. Hauptvertrag am
 • 6. Verwalter
 • 7. Notar
 • 8. Verkaufspreis
 • 9. Barerlös
 • 10. NGV Verkaufsgebühr
 • 11. Umzatzsteuer
 • 12. Netto-ertrag
 • 13. Überweisung am
 • 14. Überweisung an
 • 15. Verwaltung in Kartei afgehoben
 • 16. Verkauf an Juden mitgeteilt
 • 17. Laufno

Voor zover de wet dit toestaat geeft het Nationaal Archief betreffende dit bestand (verkaufsbucher20170509.csv) de auteursrechten en naburige rechten op, samen met alle aanverwante claims. Dit werk is gepubliceerd in Nederland.

Bron: Nationaal Archief
Bestandstype: sheet
Grootte: 2MB
Google spreadsheet