Een van de armste regio’s in Nederland is de Veenkoloniën, een gebied dat loopt van Oost Drenthe naar Oost Groningen. Het gebied is slecht bereikbaar, voorzieningen zijn er verdwenen en de zorgkosten rijzen de pan uit. Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar de armoedekloof en de daaruit volgende gezondheidskloof. Maar verandert er ook iets? We spreken met Gerjan Navis, Raad voor de Volksgezondheid en Pim Siegers, journalist bij Het Dagblad van het Noorden.

De gezondheidskloof in de Veenkoloniën – het probleem

Makers