Uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat de inspanningen om de armoede in de Veenkoloniën te bestrijden veelal niet gelukt zijn. Sterker nog, de problemen zijn alleen maar toegenomen: in deze regio leven in totaal 14.000 gezinnen vaak al generaties lang onder de armoedegrens, in tien jaar tijd is het aantal arme jongvolwassenen in de Veenkoloniën met 10 procent gestegen. Wat moet er gebeuren om dit traditionele patroon te doorbreken? We spreken met hoogleraar Gerjan Navis, Karin Kalverboer directeur van Kans voor de Veenkoloniën en Jur Mellies, wethouder van Stadskanaal.

De gezondheidskloof in de Veenkoloniën – wat moet er bestuurlijk gebeuren?

Makers