Er is een groot tekort aan personeel in de kinderopvang. Op meerdere plekken in Nederland ontstaan wachtlijsten. De sector is daarom in razend tempo op zoek naar nieuwe werknemers, maar de eisen die worden gesteld aan die mensen zijn ook steeds hoger. Om de vraag aan te kunnen, is er sprake van een ware opleidingsgolf - vooral het aantal werkstudenten stijgt exorbitant.

De opleidingsgolf in de kinderopvang