De landbouw gebruikt veel te veel bestrijdingsmiddelen. Boeren en telers hebben vaak weinig kennis van gewasbescherming. Daardoor zijn ze afhankelijk van het advies van de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen. Ook de overheid leunt zwaar op de kennis van de fabrikanten. De pesticidenlobby loopt van de boer tot Brussel.  

De pesticidenlobby van de boer tot Brussel

Makers