Dementiezorg: vrijheid versus veiligheid
26 min 20 s

Sinds de Wet zorg en dwang in 2020 van kracht is gegaan, mag er in de dementiezorg zo min mogelijk 'onvrijwillige zorg' gegeven worden. Dat houdt dus ook in dat mensen met dementie die geen gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving, niet zomaar opgesloten mogen worden. En dus kiezen sommige verpleeghuizen ervoor om de deur te openen. Mensen met dementie die zoveel mogelijk gaan en staan waar ze willen, ook als ze in een verpleeghuis wonen. Kan dat of is het een te groot risico? Hoe gaan familie en zorginstellingen hiermee om?

Makers