Gemeenten gebruiken tientallen systemen voor paspoorten, uitkeringen en de belastingen. Het draaiend houden en aan elkaar verbinden van al die systemen is een enorme opgave die leidt tot hoge prijzen en grote problemen. Reporter Radio en NRC Handelsblad onderzochten maandenlang de gemeenten en hun computersysteemleveranciers. Uit tientallen gesprekken met ambtenaren en een enquete onder alle Nederlande gemeentenkomt een beeld naar boven van een disfunctionele markt die door leveranciers maximaal wordt benut – en gemeenten die deze situatie door onkunde, gewenning of een gevoel van hulpeloosheid grotendeels op haar beloop laten. In de studio onderzoeksjournalist Derk Stokmans van NRC Handelsblad en Huub Floor van Reporter Radio. Zij geven duiding bij het verdwalen in de wereld van gemeenetelijke comuptersystemen. Een reactie van Centric op het artikel van NRC Handelsbad kunt u hier vinden. Pink Roccade heeft niet gereageerd.

Gemeenten in de tang van de softwareleverancier