Voor transgender jongeren op reformatorische scholen kan het moeilijk zijn om zich veilig te voelen om hun genderidentiteit te uiten. Een kwart van deze scholen stelt dat het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw ook in het uiterlijk naar voren moet komen, en de helft hanteert specifieke kledingregels voor jongens en meisjes. Maar wat is het effect van deze regels op jongeren die worstelen met hun genderidentiteit? Predikant Jolanda Molenaar kan uit eigen ervaring het probleem duiden.

Gender, god en gebod

Makers

Redacteur