Hulptrajecten die worden ingezet bij complexe scheidingen hebben nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van Reporter Radio. De hulpverlening die ervoor moet zorgen dat de ruzies tussen ouders minder worden, levert in de praktijk juist veel frustraties op. Bovendien kost die hulp duizenden euro's per gezin.Bij ouders die in een complexe scheiding zitten worden hulptrajecten ingezet. Deze interventies worden betaald door gemeenten en moeten ervoor zorgen dat de schadelijke gevolgen van dit soort scheidingen afneemt. Of die trajecten ook daadwerkelijk een positief effect hebben, is niet aangetoond.

Hulp bij vechtscheidingen heeft weinig effect