In 2016 bleek dat zwembaden gevaarlijk roestvastsstaal (rvs) nog steeds niet serieus namen. Minister Blok legde de branche een onderzoeksplicht op. Wij maakten daar op 9 oktober een uitzending over. De onderzoeksplicht hield in dat voor 1 januari 2017 gevaarlijk rvs verwijderd moest worden uit de zwembaden. Middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (de WOB) hebben we een steekproef gedaan in 48 steden verdeeld over alle provincies en gevraagd naar de inspectierapporten.Te gast: Andre de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten en Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid D66Lees hier de uitslagen van het onderzoek en de reacties van De Jeu en Van VeldhovenNaar aanleiding van deze uitzending heeft Stientje van Veldhoven opnieuw Kamervragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken.In opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken voert Arcadis de evaluatie van de wijziging van het bouwbesluit uit. Op 11 juli werd de brief naar de Kamer gestuurd. Lees hier de conclusies. Op 8 januari 2018 stuurde minister Ollongren haar reactie naar de Kamer.Reportage: Sander BartlingPresentatie: Niels Heithuis

Inspectie naar RVS in zwembaden

Auteurs

J.B.

Joga Brouwers

Verslaggever radio