12 mei 2019

Kritiek op aanpassen WMO

Maatschappelijke organisaties en juristen hebben kritiek op het plan van minister Hugo de Jonge om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aan te passen. De Jonge wil gemeenten de mogelijkheid geven hulp te verstrekken zónder te vermelden op hoeveel uur de hulpvrager kan rekenen. Maar daarvan heeft de hoogste rechter eerder gezegd dat dit WMO-cliënten juridisch te weinig houvast biedt. In Reporter Radio een gesprek met de directeur van Iederin.

Kritiek op aanpassen WMO