Onvrede in het leerlingenvervoer
26 min 21 s

Het leerlingenvervoer schiet tekort. Ouders klagen al jaren over de kwaliteit van het vervoer van hun kinderen. Van te laat komen op school, volle busjes en slechte communicatie tot wisselende chauffeurs, pestgedrag en het vergeten van een kind. Rapport na rapport met aanbevelingen verschijnt, maar volgens ouders verandert er te weinig. Inmiddels trekken ook taxichauffeurs bij ons aan de bel. Wat is er aan de hand in het leerlingenvervoer? En waarom lukt het maar niet om de kwaliteit te verbeteren?