Mag de arbeidsmigrant ergens slapen?
26 min 11 s

800.000 arbeidsmigranten wonen en werken jaarlijks in Nederland. Maar plekken om te wonen zijn er voor hen nauwelijks. In de Bollenstreek is het tekort aan woningen al jaren bekend. Ondanks intenties van de gemeente lukt het niet om grootschalige huisvesting te realiseren. Daardoor belanden de buitenlandse werknemers vaak in slechte en regelmatig ook illegale huisvesting. Buurtbewoners hebben geen zin in een 'Polenhotel', maar het bedrijfsleven en de lokale economie profiteren van de goedkope en flexibele inzet van arbeidsmigranten. Wie is verantwoordelijk voor een fatsoenlijke woning voor hen?

Makers