Patiëntenverenigingen slaan alarm over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen als stoma- en incontinentiematerialen. Eén op de vijf gebruikers krijgt niet de juiste spullen, waardoor zij ernstige gezondheidsklachten kunnen ontwikkelen. Door steeds verdergaande kostenbesparingen van zorgverzekeraars dreigt deze groep alleen maar groter te worden, vrezen de patiëntenverenigingen.In de uitzending kondigt Zorgverzekeraars Nederland aan dat zij in samenwerking met patiëntenverenigingen in kaart gaan brengen welke problemen patiënten ervaren. Het verhaal van JokeOp tafel in de woonkamer bij Joke Hilhorst in Leende staat een klein spuitbusje. Het lijkt op een deodorant, maar op de zijkant staat: lijmrestverwijderaar. "Dit busje betekent voor mij het verschil tussen een gewoon leven, of leven met wonden en constante ziekenhuisbezoeken", zegt Joke terwijl ze het busje optilt en het hoofdschuddend bekijkt. "Gewoon een stom spuitbusje."Joke is een van de 40.000 Nederlanders met een stoma. De lijmrestverwijderaar gebruikt ze om de plakkers waarmee het stomamateriaal aan haar huid vastzit op een veilige manier los te maken. "Vergelijk het met het lostrekken van een hele stevige pleister. Dat trekt extreem", zegt ze. Joke lijdt aan pyoderma gangrenosum, een ernstige auto-immuunziekte waardoor huid afsterft. Het stoma is een gevoelige plek, de lijmrestverwijderaar een essentieel hulpmiddel om het stoma te veilig te verwijderen. Als Joke de plakkers er zonder spuitbus afhaalt, trekt ze haar tere huid kapot. Hoewel Joke het middel nodig heeft om te kunnen functioneren, weigert haar zorgverzekeraar om de lijmrestverwijderaar te vergoeden. Drie brieven stuurde Joke's dermatoloog tussen 2014 en 2017 om de verzekeraar te overtuigen dat dit middel voor haar medisch noodzakelijk is en het daarom vergoed zou moeten worden. Maar de conclusie van de verzekeraar blijft dezelfde: lijmrestverwijderaar is een reinigingsmiddel, dat niet onder de verzekerde zorg valt. Medische noodzaak of niet. Per week gaan er bij Joke zo'n twee busjes lijmrestverwijderaar doorheen, de kosten hiervoor zijn meer dan achthonderd euro per jaar. Op dit moment kan Joke dat betalen, maar als haar AOW volgend jaar ingaat wordt het krap. "Dan zal ik moeten bezuinigen op andere dingen", zegt ze met een zucht. "Ik voel me zo machteloos. Dit getuigt van zoveel minachting voor mij en voor alle andere patiënten die het betreft."'Nederland onwaardig'Joke Hilhorst is een van de ruim 2,5 miljoen Nederlanders die afhankelijk is van medische hulpmiddelen om haar leven goed te kunnen leiden. Naast stoma's gaat het om onder andere protheses, incontinentiemateriaal of katheters. Patiëntenverenigingen zien dat het voor de gebruikers van deze middelen steeds moeilijker wordt om de juiste spullen te krijgen. Daardoor ontstaan gezondheidsrisico's voor een grote groep patiënten.Van de stomadragers krijgt nu grofweg een op vijf mensen niet de juiste materialen. "Ze krijgen niet de middelen die ze nodig hebben of wat bij hen past om hun leven goed te kunnen leiden. Het gaat om ongeveer 8.000 van de 40.000 stomadragers in Nederland", zegt Sanne Blom, voorzitter van de Stomavereniging Nederland.De patientenvereniging ziet steeds vaker dat er problemen spelen bij gebruikers medische hulpmiddelen. Daarom schreven ze samen met drie andere patientenverenigingen een brandbrief aan minister Tamara van Ark. Als er niets verandert voorzien ze patientenverenigingen schrijnende situaties; 'Nederland onwaardig'. De verzekeraar van Joke, VGZ, laat aan Reporter Radio weten dat ze de lijmrestverwijderaar inderdaad beschouwen als schoonmaakmiddel, een product dat zij volgens de zorgverzekeringswet niet vergoeden. Ook niet als een arts dat medisch noodzakelijk acht. Vóór 2014 zou de leverancier van Joke het middel onterecht hebben gedeclareerd bij de verzekeraar. Daarover loopt nu een rechtszaak.

Medische hulpmiddelen: de patiënt betaalt de rekening

Makers