16 februari 2020

Meer studenten lopen studievertraging op tussen bachelor- en masteropleiding

Steeds minder studenten stromen direct door tussen hun bachelor- en masteropleiding. In 2006 liep 12,1 procent studievertraging op, in 2018 is dat opgelopen tot 26,5 procent. Sinds 2006 gaat het om bijna 37.000 studenten die niet direct doorgaan met hun studie, of zelfs helemaal geen masteropleiding gaan beginnen. Dat blijkt uit cijfers die Pointer samen met het radioprogramma Fris! (KRO-NCRV) bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben opgevraagd.

Het blijkt het na een tussenjaar vaak lastig om de studie weer op te pakken. Voor veel studenten heeft studievertraging nadelige gevolgen voor hun verdere loopbaan, denkt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

CV aanvullen

Zonder masterdiploma van een universitaire opleiding gaan, is voor veel studenten een groot nadeel op de arbeidsmarkt. Werkgevers verwachten dat studenten de opleiding volledig afronden. “Er is veel concurrentie, dus een masterdiploma is dan wel het minimum”, aldus de LSVb. De ondernemersorganisatie VNO-NCW bevestigt dat.

Studenten kiezen daarom soms voor een tussenjaar om hun CV aan te vullen. "Dan heb je het over mensen die door hun bachelor zijn gesjeesd en als begin-twintiger een master kunnen doen. Maar zij voelen ook de druk van de arbeidsmarkt. Om in aanmerking te komen voor een goede baan, gaan ze een extra stage doen of een jaar lang in een bestuur zitten." Ook studeren in het buitenland is een mogelijkheid, maar dat wordt niet door DUO geregistreerd.

Daarnaast kan een tussenjaar ervoor zorgen dat je de juiste keuze voor een masteropleiding maakt, zegt Barend van der Meulen, hoogleraar Institutionele aspecten van (hoger) onderwijs aan de Universiteit Twente. "De nieuwe bachelor-masterstructuur zorgt ervoor dat studenten heel gemakkelijk van richting kunnen veranderen", denkt Van der Meulen. "Nu hebben we een groter aanbod van breder opgeleiden die verschillende kennisgebieden en disciplines kunnen combineren. Ik zou wel stellen dat het onze kenniseconomie ten goede komt."

Maar het neveneffect is dus dat het ingewikkeld is om de studie vervolgens weer op te pakken. Zo’n vrijwillig tussenjaar kan daarom leiden tot studievertraging.

'Studeren wordt steeds duurder'

Er is nog een reden dat studenten er voor kiezen om een jaar iets anders te gaan doen. In september 2015 is het huidige leenstelsel voor studenten ingegaan. Hierin werd de basisbeurs vervangen door een studievoorschot: een rentedragende lening die na de studie in maximaal 35 jaar moet worden afgelost. "Studeren wordt steeds duurder", verklaart Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb. "Meer studenten kiezen voor een tussenjaar om geld te sparen, maar komen er na een jaar achter dat het toch moeilijk is om hun master weer op te pakken. Een jaar met minder inkomen, of zelfs weer schuld opbouwen, is dan niet zo aantrekkelijk."

Er zijn uiteraard ook uitzonderingen. Zo hebben in 2018 twee studenten zich ingeschreven voor een master, nadat ze in 2006 hun bachelor hebben gehaald. Wij zijn benieuwd of jij ook enorme studievertraging hebt opgelopen. Zo ja, dan horen we graag wat jouw ervaring is via pointer@kro-ncrv.nl.

Gemaakt in samenwerking met Lisa Arnold

Auteurs

J.V.

Jerry Vermanen

Datajournalist