Meldingen over misstanden in de uitzendsector leiden zelden tot een resultaat. Bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwamen in 2 jaar 4.098 meldingen binnen over malafide uitzendbureaus. Daarvan werden er ruim 3500 niet onderzocht en slechts in 48 gevallen constateerde de Inspectie een overtreding. De meldingen gaan onder andere over arbeidsuitbuiting, schijnconstructies en illegale tewerkstelling van met name arbeidsmigranten. Dat blijkt uit cijfers over 2018 en 2019 die Pointer via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft opgevraagd.

Nauwelijks grip op uitbuiting arbeidsmigranten door uitzendbureaus

Lees ook het achtergrondartikel

Nauwelijks grip op uitbuiting arbeidsmigranten door uitzendbureaus

Nauwelijks grip op uitbuiting arbeidsmigranten door uitzendbureaus