Via een uitgebreide lobby beïnvloedde Shell de Tweede Kamer bij de beoordeling van de aardgaspijpleiding Nord Stream 2, bleek vorig jaar. Ties Keyzer en collega’s van The Investigative Desk en Follow the Money onderzochten deze week de gevolgen van het breken van de contracten tussen Nederlandse gemeenten en het aardgasbedrijf Gazprom. Is dat eigenlijk mogelijk? En welke gevolgen kunnen daar aan verbonden zijn?

Makers

Redacteur