De inlichtingenpositie van de AIVD en MIVD staat onder druk. Die conclusie trekt de Algemene Rekenkamer in het rapport ‘Slagkracht AIVD en MIVD’. De invoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 heeft veel impact gehad op het reilen en zijlen binnen de dienst. Eind januari verscheen ook het onderzoek van de Evaluatiecommissie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 waarin diverse onderdelen van de wet bekeken zijn.In de studio spreken we hierover met Jelle van Buuren, universitair docent aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden.

Operationele slagkracht AIVD en MIVD onder druk

Lees ook het achtergrondartikel

AIVD

‘Sleepwet’ gaat ten koste van onderzoek naar nationale veiligheid

De invoering van de zogenoemde ‘sleepwet’, waarmee inlichtingendiensten in 2017 extra bevoegdheden kregen, is ten koste gegaan van de slagkracht van de AIVD en MIVD.