Programma item: 0
26 min 13 s

De Nederlandse natuur leidt onder de hoge stikstofuitstootvan veeteelt, industrie en verkeer. Daarom is er sinds drie jaar de PAS, de programmatische aanpak stikstof. De PAS moet de stikstofuitstoot verminderen en de natuur herstellen. Maar er moet ook ruimte blijven voor economische groei: dus nieuwe wegen, een extra stal voor een boer of een industriepark. Dus wat er aan de ene kant aan stikstofuitstoot wordt bespaard, wordt aan de andere kant weer uitgegeven. Maar het is maar de vraag of je de natuur op deze manier wel voldoende beschermt. Het programma ligt daarom onder vuur: de Europese rechter kijkt op dit moment of Nederland zich wel houdt aan de Europese regels. En dat kan grote gevolgen hebben voor boerenbedrijven en de industrie. Een bijdrage van Lemke Kraan. Het artikel bij deze reportage: Natuur lijdt flink onder stikstof-hotspot Nederland