Het is vijf jaar geleden dat het passend onderwijs werd ingevoerd. De bedoeling is dat leerlingen met een beperking zoveel mogelijk in het regulier onderwijs les krijgen. Maar gebeurt dat ook? Reporter Radio deed het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van het passend onderwijs. Over scholen die van passend onderwijs een succes maken, groeiende wachtlijsten in het speciaal onderwijs en scholieren met een beperking die verder willen leren maar dat niet mogen.

Passend onderwijs, zorg of zegen?