Een aantal Nederlandse pensioenfondsen probeert op agressieve wijze bedrijven in te lijven. Ondernemers moeten soms jaren achterstallige premies betalen. Maar vaak zijn ze helemaal niet actief in de betreffende bedrijfstak. De gevolgen zijn soms catastrofaal.

Pensioenfondsen op oorlogspad!

Makers