Statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven, moeten lang wachten op een woning. In de praktijk wordt de deadline van 14 weken, waarin gemeenten een huis moeten regelen, bijna nooit gehaald. Een kwart van de mensen die in een azc zitten hadden eigenlijk al een huis moeten hebben. Maar gemeenten worstelen om voldoende woningen te vinden voor deze groep, zo ook in Delft. 

Pointer pop-up: woningen voor statushouders

Makers