In Polen en Hongarije is de onafhankelijkheid van de rechtspraak aangetast. Dat komt door politieke benoemingen. Rechts-populistische partijen hebben rechters aangesteld die loyaal aan hen zijn. Is zoiets in Nederland ook mogelijk? Het antwoord is: ja. Zonder de Grondwet te wijzigen, kunnen Tweede Kamer en de minister van Justitie vergaande invloed uitoefenen op de benoeming van rechters. Sterker nog: Dit is al gebeurd. Pointer reconstrueert de zaak. Verder een gesprek met Geert Corstens, oud-president van de Hoge Raad. Hij maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van de rechtspraak in Nederland. Lees ook: Oud-president Hoge Raad bezorgd over de rechtsstaat

Politieke invloed op de rechtspraak

Rechtelijke macht

Oud-president Hoge Raad bezorgd over de rechtstaat: ‘Morgen kan hier gebeuren wat in Polen en Hongarije plaatsvond’

Ook in Nederland liggen politieke benoemingen van rechters op de loer.

Makers

Niels
Niels Heithuis is journalist en radiopresentator.