Sinds de afschaffing van het bordeelverbod in 2000 is prostitutie legaal in Nederland. Toch is het niet overal mogelijk. Dat komt omdat gemeenten een grote vrijheid hebben om zelf hun prostitutiebeleid in te vullen. Dat leidt tot een wirwar aan vaak tegenstrijdige lokale regeltjes. Eén van de gevolgen is dat sekswerkers in de meeste gemeenten niet vanuit huis mogen werken.

Sekswerkers: legaal maar niet toegestaan

Makers