Met de afschaffing van het bordeelverbod in 2000 is prostitutie in Nederland gelegaliseerd. Maar is daarmee de positie van sekswerkers ook echt verbeterd? In een speciale uitzending van Pointer staan we met verschillende gasten hier uitgebreid bij stil. We praten over het lokale prostitutiebeleid, de rol van gemeenten en banken en naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor sekswerkers om hun beroep uit te voeren.

Sekswerkers special

Makers