Sinds de uitzending van Pointer Radio van september vorig jaar is de bal rondom de aanpak van het uitsluitingsbeleid dat de Jehovah’s Getuigen praktiseren bij uittreding uit de organisatie flink gaan rollen. Een groep uittreders nam het voortouw in de aanpak en inmiddels belooft minister van Slachtofferbeleid, Franc Weerwind uitgebreid onderzoek te doen naar dit verschijnsel. Te gast is Henri Dahlem voorzitter Stichting Against Watchtower Shunning.

Shunning-beleid van Jehovah’s Getuigen onder de loep

Makers