Langer thuis met dementie
26 min 22 s

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren enorm toe, maar nieuwe verpleeghuisplekken komen er niet bij. Volgens de overheid willen mensen namelijk graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er wordt daarom ingezet op zorg aan huis. Maar is die zorg in de wijk wel klaar voor de stroom aan thuiswonenden mensen met dementie? En wat betekent deze omslag voor mensen met deze diagnose en hun mantelzorgers?