29 januari 2017

Uw gegevens veilig? Datalekken gemeenten onderzocht

Overheidsinstanties en bedrijven zijn sinds 1 januari 2016 verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeenten meldden in 2016 honderden datalekken bij de autoriteit. Hoewel de Autoriteit Persoonsgegevens wel de aantallen datalekken bekend maakte, is er weinig bekend over de aard van de incidenten. Hebben gemeenten hun informatieveiligheid op orde? Reporter Radio deed onderzoek en diende een Wob in bij 66 gemeenten, een willekeurige afspiegeling van alle gemeenten. Met de Wob werd in kaart gebracht welke datalekken er gemeld werden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, welke lekken er niet gemeld werden en welke maatregelen de gemeenten nemen als er een datalek is geweest. Mary-Jo de Leeuw van Revnext deed onderzoek naar het informatieveiligheidsbeleid bij gemeenten. In de uitzending is De Leeuw te gast om de uitkomsten van dit onderzoek toe te lichten.Te gast: Mary-Jo de Leeuw van Revnext en Ronald Prins van Fox-IT.

Uw gegevens veilig? Datalekken gemeenten onderzocht