Pointer data
13 min 44 s

Op sociale media gaan wilde verhalen rond over vaccinaties tegen het coronavirus. Deze misinformatie veroorzaakt veel onrust onder ouders. Welke invloed heeft dat op de bestrijding van het virus? Pointer doet onderzoek naar de berichten die via social media worden verspreid, wie die berichten verspreiden en wat hun beweegredenen zijn. Hoe groot is de impact van deze berichten op de coronacrisis? Welke zorgen leven onder mensen over vaccinaties en worden die zorgen gevoed door misinformatie?