In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Daardoor kunnen ze niet goed functioneren in de maatschappij. Genoeg reden om daar iets aan te doen, zou je denken. Maar dat gebeurt dus nauwelijks. Er is geen structurele aanpak, terwijl de verwachting is dat het aantal laaggeletterden de komende jaren groeit.Justus Cooiman schuift aan bij Esmee Dirks en Benjamin de Bruijn om te vertellen over zijn onderzoek naar laaggeletterdheid. André uit Kerkrade was laaggeletterd en viel op zijn werk door de mand. Hij vertelt over zijn ervaringen. In Pointer Talk werken Esmee en Benjamin toe naar een oplossing, dit keer hebben ze beide iets bedacht. Geke van Velzen (Stichting Lezen & Schrijven) oordeelt: kansrijk of kansarm?

Makers

Freelance