Deze dataset bevat twee tabs met data over tarieven (2019) en opbrengsten (2018) van waterschapsbelasting:

  • Tarieven-2018: tarieven voor watersysteemheffing en zuiveringsheffing per waterschap
  • Opbrengst-2018: opbrengsten voor alle waterschapsheffingen in 2018. Watersysteemheffing gebouwd is opgesplits op woningen en niet-woningen.
Bron:
Kiesraad / data.overheid.nl
Bestandstype: csv
Grootte: 1.66MB

Download dataset

Ook interessant