Een zo open mogelijke overheid, dat streven is na de Toeslagenaffaire alleen maar sterker geworden. De Wet open overheid (Woo), die in mei vorige jaar in werking trad zou daarbij moeten helpen, maar is dat ook zo? Afgelopen jaar stuitten tal van journalisten nog tegen een muur van rubber aan. Deze week werd een invoeringstoets gepubliceerd. We spreken hierover met Joost Sneller, Tweede Kamerlid D66, mede-indiener van de wet en Tim Staal van expertisecentrum Spoon. 

Wet open overheid: is de overheid transparant genoeg?

Makers