Deze dataset bevat alle zorginstellingen die in 2019 onder de WTZi vallen, en geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of thuiszorg hebben geleverd. We hebben de bedrijven uitgesplitst naar de juridische vorm zoals zij zelf tijdens het indienen van hun digitale jaarverantwoording hebben ingevuld. Belangrijk: De exacte uitleg hoe we dit bestand hebben samengesteld kun je hier lezen.

Het bestand bestaat uit de volgende kolommen:

 • dividend: Uitgekeerd dividend in het boekjaar 2019 (enkel bij BV's en Overig)
 • concerncode: Uniek identificatienummer voor elke zorginstelling
 • kvk: Het nummer waaronder de zorginstelling bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven
 • bedrijfsnaam: naam van bedrijf zoals het in KvK staat ingeschreven
 • plaats: plaats van vestiging
 • rechtsvorm: de juridische bedrijfsvorm van de zorginstelling
 • geestelijkegezondheidszorg: als hier 'ja' staat, dan levert dit bedrijf geestelijke gezondheidszorg
 • gehandicaptenzorg: als hier 'ja' staat, dan levert dit bedrijf gehandicaptenzorg
 • thuiszorg: als hier 'ja' staat, dan levert dit bedrijf verpleging, verzorging of thuiszorg
 • omzet: de netto omzet in 2019
 • winst: de netto winst in 2019
 • personeelskosten: De totale personeelskosten in 2019
 • personeelskostenoverig: De kosten van personeel dat niet in vaste dienst is bij de zorginstelling in 2019
 • materieleactiva: Kosten voor onder meer huisvesting, computers en vervoersmiddelen
 • liquidemiddelen: Middelen die in zeer korte tijd in geld zijn om te zetten
 • fte: Het fulltime-equivalent van de zorginstelling
 • algemenereserves2019: De eindstand van de reserves aan opgebouwde winst op 31 december 2019
 • algemenereserves2018: De eindstand van de reserves aan opgebouwde winst op 31 december 2018
 • kasstroom: De balans aan in- en uitstroom van liquide middelen in 2019
 • vereenvoudigd: Moest de zorginstelling een volledige of vereenvoudigde verantwoording indienen bij het CIBG?
 • perc_winst: Het percentage winst ten opzichte van de omzet in 2019
 • perc_loon: Het percentage loonkosten ten opzichte van de omzet in 2019
 • perc_materieel: Het percentage materiële activa ten opzichte van de omzet in 2019
 • omzet_fte: De omzet per FTE
Bron: CIBG
Bestandstype: .xlsx
Grootte: 459KB
Bekijk dataset