Geen sector werd in de coronacrisis zo hard geraakt als de culturele sector. Concertzalen gingen dicht, musici hadden geen werk meer. Bovendien gingen de steunpakketten vooral naar grote organisaties, kunstenaars, zangers en bandjes hadden vaak nergens recht op als freelancer. In de zomerserie is Simon Reinink, directeur van het Concertgebouw, te gast. Hij gaat in op de problemen die in zijn concertzaal en de sector als geheel zijn ontstaan. Een culturele verschraling dreigt als er niet snel iets gebeurt, waarschuwt Reinink. Dorina Schoon, hoboïste en initiatiefnemer van het Platform voor Freelance Musici, gaat in op de positie van freelance musici voor en tijdens de coronacrisis.

Zomergast Pointer: Directeur Concertgebouw Simon Reinink