Het is slecht gesteld met de zorg voor arbeidsmigranten. Koepelorganisaties van verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en artsen maatschappij en gezondheid starten een initiatief om de situatie van arbeidsmigranten onder de aandacht te brengen.

Zorg voor arbeidsmigranten

Makers