Niet alleen zuivelbedrijf FrieslandCampina loost afvalwater op het beschermde natuurgebied de Waddenzee, nog 58 bedrijven en instellingen doen dat. Dat blijkt uit informatie die minister Harbers naar de Kamer heeft gestuurd. Kamerlid Sandra Beckerman (SP) had daar om gevraagd na een uitzending van Pointer.

Onder de bedrijven zijn onder meer chemische fabrieken in de omgeving van Delfzijl en Eemshaven, en zoutwinningsbedrijven. De bedrijven hebben een vergunning, maar Rijkswaterstaat zoekt nog uit of die deugt schrijft Harbers.

Ook het waterschap Noorderzijlvest, de formele eigenaar van de pijp die het FrieslandCampina-afval naar zee brengt, heeft een vergunning gekregen. Daarmee is de lozing volgens de minister gelegaliseerd. In het warme afvalwater van de fabriek zaten de afgelopen jaren herhaaldelijk te vaak ‘onopgeloste bestanddelen’ uit de zuivelproductie. Bij de monding van de pijp zijn witte schilfers te zien die in het warme restwater drijven.

Waddenzee

Toezicht op lozing FrieslandCampina in Waddenzee rammelt

De effecten op de natuur bij de lozing zijn zichtbaar, zegt de Waddenvereniging. De vergunning voldoet niet aan de eisen van deze tijd.

In een nota bij de Kamerbrief schrijven ambtenaren: De Waddenzee is een bijzonder natuurgebied waar ook veel bedrijvigheid plaats vindt. In principe geldt een lozingsverbod voor bedrijven. Het lozen is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan met een vergunning.”

Kamerlid Beckerman keek op van de lijst. “Bijna zestig bedrijven die lozen op de Waddenzee, dat is meer dan ik had gedacht. We hebben ze nu in beeld, maar we weten nog niet wat ze precies lozen. Hoe zit het met de handhaving? Uit andere dossiers weten we dat vergunningen verouderd of onvolledig kunnen zijn. Dat is alarmerend.”

Beckerman komt binnenkort op de zaak terug in een debat met de minister. “Het duurde een half jaar om deze informatie boven tafel te krijgen. De minister concludeert wat al te makkelijk dat nu de kous af is. Ik heb, met een meerderheid in de Kamer, ook gevraagd om de vergunningen te controléren. Die informatie zit hier nog helemaal niet bij en het is onduidelijk wanneer we die kunnen verwachten.

Makers

Niels
Niels Heithuis is journalist en radiopresentator.