Arbeidsmigrant als wegwerpproduct
26 min 21 s

Arbeidsmigranten die door ziekte hun werk verliezen, komen vaak in de knel. Ze kennen de weg niet in het Nederlandse zorgsysteem en worden amper geholpen door uitzendbureaus. Zo raken veel zieke werknemers hun werk en hun tijdelijke huisvesting kwijt en krijgen ze soms ook geen uitkering. Pointer reconstrueert waar het misgaat en laat migranten die zich gedumpt voelen aan het woord. De rechter heeft dit jaar bepaald dat een uitzendkracht bij ziekte niet langer automatisch ontslagen mag worden. Toch blijkt dat nog regelmatig voor te komen. Hoe kan het vangnet zo tekortschieten voor de 400.000 mensen die hier slecht betaald werk komen doen?